• Valg den Color groupe og bagefter tryk på knappen Valg
Asc Desc
NameValueIE Color ConstantView Color
 Black  000000  htmlBlack
 
 Navy  000080  htmlNavy
 
 DarkBlue  00008B  htmlDarkBlue
 
 MediumBlue  0000CD  htmlMediumBlue
 
 Blue  0000FF  htmlBlue
 
 DarkGreen  006400  htmlDarkGreen
 
 Green  008000  htmlGreen
 
 Teal  008080  htmlTeal
 
 DarkCyan  008B8B  htmlDarkCyan
 
 DeepSkyBlue  00BFFF  htmlDeepSkyBlue
 
 DarkTurquoise  00CED1  htmlDarkTurquoise
 
 MediumSpringGreen  00FA9A  htmlMediumSpringGreen
 
 Lime  00FF00  htmlLime
 
 Aqua  00FFFF  htmlAqua
 
 Cyan  00FFFF  htmlCyan
 
 MidnightBlue  191970  htmlMidnightBlue
 
 DodgerBlue  1E90FF  htmlDodgerBlue
 
 LightSeaGreen  20B2AA  htmlLightSeaGreen
 
 ForestGreen  228B22  htmlForestGreen
 
 SeaGreen  2E8B57  htmlSeaGreen
 
 DarkSlateGray  2F4F4F  htmlDarkSlateGray
 
 LimeGreen  32CD32  htmlLimeGreen
 
 MediumSeaGreen  3CB371  htmlMediumSeaGreen
 
 Turquoise  40E0D0  htmlTurquoise
 
 RoyalBlue  4169E1  htmlRoyalBlue
 
 SteelBlue  4682B4  htmlSteelBlue
 
 DarkSlateBlue  483D8B  htmlDarkSlateBlue
 
 MediumTurquoise  48D1CC  htmlMediumTurquoise
 
 Indigo  4B0082  htmlIndigo
 
 DarkOliveGreen  556B2F  htmlDarkOliveGreen
 
 CadetBlue  5F9EA0  htmlCadetBlue
 
 CornflowerBlue  6495ED  htmlCornflowerBlue
 
 SlateBlue  65A5AC  htmlSlateBlue
 
 MediumAquamarine  66CDAA  htmlMediumAquamarine
 
 DimGray  696969  htmlDimGray
 
 OliveDrab  6B8E23  htmlOliveDrab
 
 SlateGray  708090  htmlSlateGray
 
 LightSlateGray  778899  htmlLightSlateGray
 
 MediumSlateBlue  7B68EE  htmlMediumSlateBlue
 
 Chartreuse  7FFF00  htmlChartreuse
 
 Aquamarine  7FFFD4  htmlAquamarine
 
 Maroon  800000  htmlMaroon
 
 Purple  800080  htmlPurple
 
 Olive  808000  htmlOlive
 
 Gray  808080  htmlGray
 
 SkyBlue  87CEEB  htmlSkyBlue
 
 LightSkyBlue  87CEFA  htmlLightSkyBlue
 
 BlueViolet  8A2BE2  htmlBlueViolet
 
 DarkRed  8B0000  htmlDarkRed
 
 DarkMagenta  8B008B  htmlDarkMagenta
 
 SaddleBrown  8B4513  htmlSaddleBrown
 
 DarkSeaGreen  8FBC8F  htmlDarkSeaGreen
 
 LightGreen  90EE90  htmlLightGreen
 
 MediumPurple  9370DB  htmlMediumPurple
 
 DarkViolet  9400D3  htmlDarkViolet
 
 PaleGreen  98FB98  htmlPaleGreen
 
 DarkOrchid  9932CC  htmlDarkOrchid
 
 YellowGreen  9ACD32  htmlYellowGreen
 
 Sienna  A0522D  htmlSienna
 
 Brown  A52A2A  htmlBrown
 
 DarkGray  A9A9A9  htmlDarkGray
 
 LightBlue  ADD8E6  htmlLightBlue
 
 GreenYellow  ADFF2F  htmlGreenYellow
 
 PaleTurequoise  AFEEEE  htmlPaleTurequoise
 
 LightStreelBlue  B0C4DE  htmlLightStreelBlue
 
 PowderBlue  B0E0E6  htmlPowderBlue
 
 Firebrick  B22222  htmlFirebrick
 
 DarkGoldenRod  B8860B  htmlDarkGoldenRod
 
 MediumOrchid  BA55D3  htmlMediumOrchid
 
 RosyBrown  BC8F8F  htmlRosyBrown
 
 DarkKhaki  BDB76B  htmlDarkKhaki
 
 Silver  C0C0C0  htmlSilver
 
 MediumVioletRed  C71585  htmlMediumVioletRed
 
 IndianRed  CD5C5C  htmlIndianRed
 
 Peru  CD853F  htmlPeru
 
 Chocolate  D2691E  htmlChocolate
 
 Tan  D2B48C  htmlTan
 
 LightGray  D3D3D3  htmlLightGray
 
 Thistle  D8BFD8  htmlThistle
 
 Orchid  DA70D6  htmlOrchid
 
 GoldenRod  DAA520  htmlGoldenRod
 
 PaleVioletRed  DB7093  htmlPaleVioletRed
 
 Crimson  DC143C  htmlCrimson
 
 Gainsboro  DCDCDC  htmlGainsboro
 
 Plum  DDA0DD  htmlPlum
 
 Burlywood  DEB887  htmlBurlywood
 
 LightCyan  E0FFFF  htmlLightCyan
 
 Lavender  E6E6FA  htmlLavender
 
 DarkSalmon  E9967A  htmlDarkSalmon
 
 Violet  EE82EE  htmlViolet
 
 PaleGoldenRod  EEE8AA  htmlPaleGoldenRod
 
 LightCoral  F08080  htmlLightCoral
 
 Khaki  F0E68C  htmlKhaki
 
 AliceBlue  F0F8FF  htmlAliceBlue
 
 Honeydew  F0FFF0  htmlHoneydew
 
 Azure  F0FFFF  htmlAzure
 
 SandyBrown  F4A460  htmlSandyBrown
 
 Wheat  F5DEB3  htmlWheat
 
 Beige  F5F5DC  htmlBeige
 
 WhiteSmoke  F5F5F5  htmlWhiteSmoke
 
 MintCream  F5FFFA  htmlMintCream
 
 GhostWhite  F8F8FF  htmlGhostWhite
 
 Salmon  FA8072  htmlSalmon
 
 AntiqueWhite  FAEBD7  htmlAntiqueWhite
 
 Linen  FAF0E6  htmlLinen
 
 OldLace  FDF5E6  htmlOldLace
 
 Red  FF0000  htmlRed
 
 Magenta  FF00FF  htmlMagenta
 
 Fuchsia  FF00FF  htmlFuchsia
 
 DeepPink  FF1493  htmlDeepPink
 
 OrangeRed  FF4500  htmlOrangeRed
 
 Tomato  FF6347  htmlTomato
 
 HotPink  FF69B4  htmlHotPink
 
 Coral  FF7F50  htmlCoral
 
 DarkOrange  FF8C00  htmlDarkOrange
 
 LightSalmon  FFA07A  htmlLightSalmon
 
 Orange  FFA500  htmlOrange
 
 LightPink  FFB6C1  htmlLightPink
 
 Pink  FFC0CB  htmlPink
 
 Gold  FFD700  htmlGold
 
 Peachpuff  FFDAB9  htmlPeachpuff
 
 NavajoWhite  FFDEAD  htmlNavajoWhite
 
 Moccasin  FFE4B5  htmlMoccasin
 
 Bisque  FFE4C4  htmlBisque
 
 MistryRose  FFE4E1  htmlMistryRose
 
 PapayaWhite  FFEFD5  htmlPapayaWhite
 
 LavenderBlush  FFF0F5  htmlLavenderBlush
 
 SeaShell  FFF5EE  htmlSeaShell
 
 LemonChiffon  FFFACD  htmlLemonChiffon
 
 Floralwhite  FFFAF0  htmlFloralwhite
 
 Snow  FFFAFA  htmlSnow
 
 Yellow  FFFF00  htmlYellow
 
 LightYellow  FFFFE0  htmlLightYellow
 
 Ivory  FFFFF0  htmlIvory
 
 White  FFFFFF  htmlWhite